Vogeloverlast

Als gediplomeerde valkeniers en ongediertebestrijders maken wij gebruik van onder andere natuurlijke vijanden van overlast gevende vogels zoals de havik, slechtvalk en Harris Hawk. Het natuurlijk instinct van de roofvogels wordt hierbij gebruikt om prooidieren te verjagen en zo terreinen vogelvrij te houden. Bij deze vorm van overlastbestrijding komt geen gewenning voor door het gebruik van natuurlijke vijanden.

Indien er overlast plaatsvindt van onder andere kraaien, duiven of meeuwen zal er samen met de opdrachtgever gekeken worden naar een passende oplossing voor de overlast. De inzet van roofvogels is namelijk niet altijd juiste oplossing.

overlast van vogels


Meer informatie? Vul hier uw gegevens in